Thời trang

22 cách biến lốp xe thành điều tuyệt vời nhất trên hành tinh này

Hôm nay là tái chế bằng cách tái sử dụng những thứ trước đây được coi là rác. Ngày nay chúng ta biết rằng mọi thứ có thể được biến đổi với một chút sáng tạo, ví dụ như lốp xe, tôi đã tìm thấy 22 cách sử dụng nhưng bạn có thể tìm thấy chúng nhiều hơn.