Văn hóa

Hình ảnh sơn huỳnh quang và ánh sáng đen mà bạn sẽ yêu thích

Theo tác giả của chính nó, nhiếp ảnh gia Alex Markow, loạt phim Lost In Infinity Split có thể được so sánh với một chuyến đi bằng axit. Trong đó tồn tại một lượng lớn sơn huỳnh quang và ánh sáng đen làm cho các cơ thể hợp nhất với không gian, thách thức quan điểm của chúng ta và mê hoặc chúng ta bằng màu sắc.

Tìm hiểu thêm về tác phẩm của nghệ sĩ này ở đây.