Văn hóa

Sự biến thái lơ lửng của Michael Murphy

Tất cả mọi thứ phụ thuộc vào điểm mà bạn nhìn. Ý tưởng đó rất rõ ràng đối với nghệ sĩ Michael Murphy, người có nhiệm vụ đình chỉ hàng trăm yếu tố để tạo ra một hình ảnh cuối cùng có thể nhìn thấy từ một quan điểm duy nhất.

Perceptionual Shift là tác phẩm mới nhất của anh ấy và bao gồm 1.200 quả cầu đen, tạo thành một con mắt hoàn hảo nếu bạn đặt mình vào đúng chỗ.

Tìm hiểu thêm về tác phẩm của nghệ sĩ này ở đây.