Tin đồn

Còn môi trên của Ninel Conde thì sao?

Tất cả các thủ tục thẩm mỹ mà Ninel Conde thân yêu của chúng tôi đã trải qua không phải là một bí mật nhà nước. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng anh ta đã đưa một bàn tay nhỏ với chất làm đầy mà anh ta đang đặt lên môi, bởi vì có gì đó kỳ lạ đang xảy ra với phần trên của miệng.

Không có gì sai khi dùng đến các thủ tục thẩm mỹ để cải thiện ngoại hình của chúng tôi, tôi đã làm điều đó!, Nhưng khi nó bắt đầu bị lạm dụng, nó cho thấy điều này xảy ra với ca sĩ, bởi vì ở trên đỉnh miệng cô ấy có hai thay vì chỉ một môi.

#NinelConde đã có đôi môi trên #WTF pic.twitter.com/TfnXxKeuca

- Câu chuyện Celebs (@Psico_Estefany) ngày 21 tháng 3 năm 2019

Nó xảy ra khá nhanh, vì vậy nếu bạn không thể nhìn thấy nó, thì ở đây tôi để nó ...

Đừng làm bất cứ điều gì với bản thân, Ninel! Hãy nhớ rằng ít hơn luôn luôn tốt hơn.